turgut reis sempozyum

 Erteleme Duyurusu

          Sayın 

          Akademisyenler ve Araştırmacılar

          3. Turgut Reis ve XVI. Yüzyıl Akdeniz Denizcilik Tarihi Uluslararası Sempozyumu organizasyonuna göstermiş olduğunuz teveccüh için hepinize çok teşekkür ederiz. Sempozyum Takvimi dâhilinde tarafımıza gönderilmiş olan birbirinden değerli bildiri konuları sayesinde bilimsel bilgi zenginliğini birlikte paylaşacak olmanın heyecanı içindeydik. Ancak ne var ki, bu süreçte tüm dünyayı etkisi altına alan Corona (Covid-19) salgınıyla yaşanılan Pandemi dönemi küresel ölçekte sosyal hayatı sarstığı gibi eğitim-öğretim faaliyetlerini ve akademik toplantıları olumsuz yönde etkilemiştir. Bununla birlikte yüksek bulaş riski bulunması nedeniyle hem yurtiçi hem yurtdışı bazı akademik ve diğer toplantılar ertelendiği gibi zorunluluk içinde iptal de edilmiştir. Bazı sempozyum, panel ve kongre organizasyonları ise çevrimiçi uygulamaları vasıtasıyla gerçekleştirilmeye çalışılmış ama Sempozyum Düzenleme Kurulu’nun ortak görüşü doğrultusunda bu faaliyetlerin yeterince nitelikli olmadığı değerlendirilmiştir. 

          Bu itibarla, sağlığın her daim insan yaşamı için daha elzem bir konu olması hasebiyle ve daha nitelikli bilimsel bir toplantı gerçekleştirmek arzusuyla 3. Turgut Reis ve XVI. Yüzyıl Akdeniz Denizcilik Tarihi Sempozyumu’nun ileri bir tarihe ertelenmesi kararlaştırılmıştır. 

          Gelecek günlerde Pandemi sürecine paralel olarak yeni bilgilendirmeler Sempozyum internet sayfasından takip edilebilir. Bunun yanında sosyal medya ve diğer iletişim araçları vasıtasıyla gelişmeler sizlere ayrıca duyurulacaktır. 

          Daha güvenli ve akademik niteliği zengin toplantılarda bir araya gelebilmek düşüncesiyle sizlere sağlıklı günler dileriz. 

 

Sempozyum Düzenleme Kurulu

 

 


 

Sempozyum Çağrı Mektubu PDF dosyasını indirmek için lütfen linke tıklayınız.


3. TURGUT REİS VE XVI. YÜZYIL AKDENİZ DENİZCİLİK TARİHİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
1-2 EKİM 2020 – BODRUM/TURGUTREİS


Değerli Akademisyen ve Araştırmacılar,

Turgut Reis ve Denizcilik Tarihi Uluslararası Sempozyumları serisinin üçüncüsü; Bodrum Belediyesi, Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı (TINA), Türk Tarih Kurumu, Turgut Reis Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Derneği (TAKSAD), Bodrum Deniz Müzesi, Piri Reis Üniversitesi ve BŞEÜ Osmanlı Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BOTAM) işbirliğinde, 3. Turgut Reis ve XVI. Yüzyıl Akdeniz Denizcilik Tarihi Uluslararası Sempozyumu adıyla 1-2 Ekim 2020 tarihlerinde Turgutreis - Bodrum’da gerçekleştirilecektir.

Bu sempozyumun öncelikli amacı, Bodrum’un Turgutreis Beldesinde doğup denizlere açılan Turgut Reis’in biyografisinin bilinmeyen yönlerini, ana kaynakların ışığında yeni, özgün bilgi ve belgelerle aydınlatacak nitelikli çalışmaları teşvik etmektir. Sempozyumun kapsamı, geniş bir perspektifle XVI. yüzyılda Akdenizdeki denizcilik faaliyetlerinin incelenmesi, deniz savaşları, stratejisi ve denizcilik teknolojisinin transferi gibi alanları da konu edinmektedir.

Açılış bildirisi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Akdeniz Dünyası Araştırmaları Yüksek Lisans Programı Başkanı Prof. Dr. İdris BOSTAN tarafından sunulacaktır. Ayrıca, Türk Tarih Kurumu Şeref Üyesi olan, 26 Şubat 2018 tarihinde Ankara Üniversitesi tarafından fahri doktora verilerek onurlandırılan ve 01 Mart 2019 tarihinde kaybettiğimiz Akdeniz Denizcilik Tarihi Araştırmaları ile tanınan Venedik Ca’ Foscari Üniversitesi öğretim üyesi Osmanlı tarihçisi, Türk dostu Prof. Dr. Maria Pia PEDANİ anısına özel bir oturum gerçekleştirilecektir.

Bildiri özetleri, en geç 30 Mart 2020 tarihine kadar info@turgutreissempozyum.org e-posta adresine gönderilmelidir. Bu tarihten sonra gönderilen bildiri özetleri Sempozyum Bilim Kurulu tarafından dikkate alınmayacaktır. Özet metinler, Türkçe ve İngilizce/Fransızca dillerinde en fazla 400 sözcükten ve 5 anahtar kelimeden oluşmalıdır. Sempozyuma gönderilecek bildiri özetleri arasında özgün nitelikteki arşiv belgelerine dayanan çalışmalara öncelik tanınacaktır. Bildiri özetleri Sempozyum Bilim Kurulu tarafından değerlendirilecek ve kabul edilenler 1 Haziran 2020 tarihinde Sempozyum internet sitesinde ilan edilecektir. Sempozyum konuları ekte başlıklar altında sunulmuştur. Sempozyumda konuşmacılar sunumlarını Türkçe, İngilizce veya Fransızca dillerinde, 20 dakika süre içinde yapacaktır. “A” salonunda Türkçe – İngilizce – Fransızca dillerinde simultane çeviri gerçekleştirilecektir.

Yayımlanacak olan Sempozyum Bildiri Kitabı için tam metin makaleler en geç 1 Aralık 2020 tarihine kadar e-posta yoluyla “.doc/.docx” formatında gönderilmelidir. Makaleler 25 sayfayı aşmamalıdır. Yazım kuralları ile ilgili bilgiler Sempozyum internet sayfasında ayrıca duyurulacaktır. Makaleler, Sempozyum Bilim Kurulu’nun değerlendirmesi sonucundaki kararı ve onayı doğrultusunda basılacaktır.

Sempozyuma katılımınız ve desteğiniz Denizcilik Tarihi’nin daha da aydınlanması adına bizleri mutlu edecek ve onurlandıracaktır.

Ahmet ARAS
Bodrum Belediye Başkanı

Muzaffer Metin ATAÇ
Oramiral(E).
Türkiye Cumhuriyeti’nin 22. Dz. K.K.
Piri Reis Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi
TINA Vakfı Yönetim ve Şeref Üyesi

 

SEMPOZYUM KONU BAŞLIKLAR

Turgut Reis Araştırmaları: Turgut Reis’in hayatı, kişiliği, karakteri, denizciliği, forsalık dönemi, akın ve seferleri, Barbaros Hayreddin Paşa ile ilişkileri, katıldığı deniz savaşları, Karlıili Sancakbeyliği ve Trablusgarb Beylerbeyliği dönemi, İstanbul’da geçirdiği zamanlar, devlet erkânıyla ilişkileri, Malta Kuşatmasındaki rolü ve şehadeti
XV. ve XVI. Yüzyıl Türk Denizcileri: Kemal Reis, Burak Reis, Piri Reis, Oruç Reis, Barbaros Hayreddin Paşa, Kılıç Ali Paşa vd.
XV. ve XVI. Yüzyılda St. John Şövalyeleri – Osmanlı İlişkileri: Sosyal, askeri, diplomatik ve ekonomik ilişkiler
XVI. Yüzyıl Akdeniz Dünyasında Denizcilik
Deniz Gücü ve Stratejisi
Deniz Savaşları:
Seferler, savaşlar ve çarpışmalar
Deniz Politikaları
Deniz Ticareti ve Hukuku
Korsanlık
Güvertede Hayat
Denizcilik Mesleği ve Denizciler
: Biyografiler ve hatıralar
Kartografya ve Deniz Haritaları
Deniz Yapıları
: Liman ve iskeleler, kıyı istihkâmları, tersaneler, deniz fenerleri vs.
Denizcilik Teknolojisi: Gemi inşası, kürekli ve yelkenli gemiler, gemi mühendisliği vs.
Denizcilik Arşivleri
Denizcilik Mirası: Sanatta deniz ve denizcilik teması, deniz ve denizcilik müzeleri, gemilerin tarihi, XVI. yüzyıl Osmanlı batıkları


ÖNEMLİ TARİHLER

Özet son gönderim tarihi: 30 Mart 2020
Kabul edilen özetlerin ilan tarihi: 1 Haziran 2020
Sempozyum tarihi: 1-2 Ekim 2020
Sempozyum bildiri kitabı için tam metin makale son gönderim tarihi : 1 Aralık 2020


SEKRETERYA

Tarık Eray ÇAKIR
Selen CAMBAZOĞLU

 

İLETİŞİM

www.turgutreissempozyum.org
E-Posta: info@turgutreissempozyum.org
Tel: +90 532 452 37 47 / +90 533 683 18 68

 DÜZENLEME KURULU

Ahmet ARAS - Düzenleme Kurulu Başkanı, Bodrum Belediye Başkanı
Muzaffer Metin ATAÇ - Piri Reis Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi
Prof. Dr. Refik TURAN - Türk Tarih Kurumu Başkanı
Oğuz AYDEMİR - TINA Vakfı Başkanı
Emel ÇAKALOĞLU - Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı
Tayfun YILMAZ - Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı
Ahmet DEMİREL - Bodrum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü
Selen CAMBAZOĞLU - Bodrum Deniz Müzesi Müdürü
Işık BİREN - Koramiral (E)
Tarık Eray ÇAKIR - Turgut Reis Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Derneği
Doç. Dr. Mustafa Gürbüz BEYDİZ - Çankırı Karatekin Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Cihan YEMİŞÇİ - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim AKIN - Piri Reis Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Oktay ÇETİN - Piri Reis Üniversitesi
Öğr. Üyesi Funda SONGÜR - Piri Reis Üniversitesi
Uzm. Merve BİÇER - Bilkent Üniversitesi
Ali Rıza İŞİPEK - Albay (E.), Emekli Deniz Müzesi Komutanı

 

BİLİM KURULU

Muzaffer Metin ATAÇ - Bilim Kurulu Başkanı, Piri Reis Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi – TÜRKİYE
Prof. Dr. Salih ÖZBARAN - Emekli Öğretim Üyesi – TÜRKİYE
Prof. Dr. İdris BOSTAN - İstanbul Üniversitesi – TÜRKİYE
Prof. Dr. Rhoads MURPHEY - University of Birmingham – İNGİLTERE
Prof. Dr. Dejanirah COUTO - Ecole Pratique des Hautes Etudes – FRANSA
Prof. Dr. Rui Manuel LOUREIRO - Universidade NOVA de Lisboa – PORTEKİZ
Prof. Dr. Miguel Angel de Bunes IBARRA - Consejo Superior de Investigaciones Científicas [CSIC] – İSPANYA
Prof. Dr. Vesna MIOVIĆ - Zavod za Povijesne Znanosti u Dubrovniku – HIRVATİSTAN
Prof. Dr. Chekib BENAFRI - University of Algiers – CEZAYİR
Prof. Dr. Özlem KUMRULAR - Doğuş Üniversitesi – TÜRKİYE
Doç. Dr. Mustafa Gürbüz BEYDİZ - Çankırı Karatekin Üniversitesi – TÜRKİYE
Doç. Dr. Mikail ACIPINAR - Katip Çelebi Üniversitesi – TÜRKİYE
Dr. Öğr. Üyesi Ardian MUHAJ - Center of Albanological Studies, The Institute of History – ARNAVUTLUK
Dr. Öğr. Üyesi Cihan YEMİŞÇİ - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi – TÜRKİYE
Dr. Öğr. Üyesi Evrim TÜRKÇELİK - Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi – TÜRKİYE
Dr. Öğr. Üyesi Fatma ŞİMŞEK - Akdeniz Üniversitesi – TÜRKİYE
Dr. Öğr. Üyesi Özgür ORAL - İstanbul Üniversitesi – TÜRKİYE
Dr. Öğr. Üyesi Ali KARAHAN - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi – TÜRKİYE